Ինչպէ՞ս հասնինք այս ստեղծարար աշխարհին


«Հապա եթէ»-ի հարթակին վրայ զանազան ստեղծարար աշխատանոցներ պիտի գտնէք։ Այս աշխատանոցները կը բաղկանան 50 վայրկեան տեւողութեամբ 4 տարբեր առցանց նիստերէ։


 

Ձեր երեխային հետաքրքրող աշխատանոցներուն դիմելու համար պէտք է լրացնէք աշխատանոցին մասնակցութեան դիմումնագիրը։


«Հապա եթէ»-ի աշխատանոցներուն կարելի է նաեւ խումբով արձանագրուիլ։

Նկատի ունենալով, որ այս ծրագիրը կ՚իրագործուի առցանց, հետեւաբար տարբեր գաղութներէ մասնակիցներ կ՚ունենայ։ Այս առիթ կը ստեղծէ, որ մասնակիցները տարբեր ժամային գօտիներէ բերեն իրենց մասնակցութիւնը մեր աշխատանոցներուն. ուստի «Հապա եթէ»-ն յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէ այս  հանգամանքին եւ լաւագոյնը կ՚ընէ յարմարելու բոլորին ժամանակացոյցին։ 

Իսկ եթէ պատահի, որ ձեզի յարմար թուականի ու ժամի աշխատանոց չգտնէք, մի՛ տատամսիք մեզի հետ կապ հաստատելու։

Խօսինք, ծրագրենք, կազմակերպենք։  ( Տես ՝ այլ տեղեկութիւններ )


Աշխատանոցները «Զում» հարթակին վրայ տեղի պիտի ունենան։
Իւրաքանչիւր նիստին յղումը օր մը առաջ իմակով պիտի ստանաք։


Այս իմակով նաեւ պիտի ստանաք ուղեցոյց մը, որուն նպատակն է ձեր ընտրած աշխատանոցին կամ աշխատանոցներուն նախապատրաստութեան ընթացքը դիւրացնել։

Այս ուղեցոյցը չափահասներուն համար հայերէնով, անգլերէնով,
թրքերէնով, սպաներէնով եւ ֆրանսերէնով պատրաստուած է։

Գծեց՝  Սարիկ (Պոլիսէն)

🖌  Գծեց ՝ Սարիկ (Պոլիս)Իւրաքանչիւր աշխատանոցի աւարտը իմակով պիտի ստանաք անցեալ աշխատանոցին ամփոփումը, օգտագործուած ունակութիւնները եւ աշխատանոցի բառապաշարը։


 Տեսէ՛ք Ուաշընկթըն Տի Սի-էն մասնակցող Հէնրիկը, օրուան բառապաշարի ցանկը կախեր է իր սենեակի պատին՝