Մեր աշխատանոցները մասնակիցներուն փափաքներուն համեմատ կը ձեւաւորուին, կը դասաւորուին եւ կ՚ընթանան։ Այս պատրաստութեան համար քանի մը տեղեկութեան պէտք ունինք։ Դիմումի թուղթէն մեկնելով շուտով կապ պիտի հաստատենք ձեզի հետ։

Այս դիմումնագիրերը մասնակցութեան թեկնածուներուն չափահաս պատասխանատուներուն ուղղուած է։