Յատուկ աշխատանոցներ՝«Հապա եթէ»-ի աշխատանոցները յատուկ ժամանակացոյցի մը համեմատ կը ծրագրուին։

Եթէ դպրոցի դադարներուն, արձակուրդներուն, տօներուն եւ կամ մատուցուած աշխատանոցներէն դուրս յատուկ ժամանակաշրջանի մը համար աշխատանոցներ կը պահանջէք, այս մէկը ի հարկէ, որ կարելի կրնանք դարձնել։

Այս ձեւը, բնականաբար, յատուկ կազմակերպութիւն կը պահանջէ, առ այդ, այս աշխատանոցներուն յատուկ մասնակցութեան սակ մը որոշուած է եւ նուազագոյնը 2 մասնակից կը պահանջէ։