«Հապա եթէ»-ի ծրագիրին հետ կարելի է գործակցիլ եւ տեղւոյն վրայ աշխատանոցներ ընելու նպատակով կազմակերպուիլ։  

«Հապա եթէ»-ն հրաւիրուած էր/ է՝Այս ծրագիրին մասին յաւելեալ տեղեկութեան հասնելու համար ՝ սեղմէ՛