Աշխատանոցին անունը՝ «Գաղափար մը ունիմ»  Workshop N - Taller N - Atölye N - Atelier N


Ունակութիւններ՝   մտածել, պատճառաբանել, ստեղծել

Աշխատանոցի ամփոփում՝    այս աշխատանոցին մէջ նոր գաղափարներու հասնելու վարժութիւնները պիտի տեսնենք։


Աշխատանոցին յատկութիւնը՝ Այս աշխատանոցը բոլորովին անվճար կը մատուցուի։ 


Տարիք՝ 8-12

Այս դարուն պէտք ունինք արագ փոխուելու, նորութիւններուն արագ յարմարուելու։ Այս իրականութիւնը կը պահանջէ ստեղծարար միտքեր, որպէսզի նիւթի մը մասին նոր կապեր ստեղծենք, նոր հարցի մը մասին գործօն լուծումներ գտնենք
եւ գաղափարներ արտայայտելու յաջող ձեւեր մշակենք։

Այսպիսով, այս արագաշարժ աշխարհին թէ՛ դիւրին յարմարուելու եւ թէ ուրիշներէն զատորոշող մեր յատուկ
մտածելակերպը զարգացնելու հաւանականութիւն կը ստեղծենք։