Աշխատանոցին անունը՝ «Հապա եթէ փորձէինք-»  Workshop M - Taller M - Atölye M - Atelier M


Ունակութիւններ՝ մտածել, պատճառաբանել,  հետազօտութիւն

Աշխատանոցի ամփոփում ՝ Հավըրտ Կարտները նշած է, որ բազմազան ունակութիւններու մէջ նաեւ կայ տրամաբանական - ուսողական կէտն ալ։ Այս աշխատանոցին մէջ երեխաներուն գիտական նիւթերու հանդէպ ունեցած հետաքրքրութիւններու շուրջ ընթացք մը ստեղծել կ՚ուզենք։ «Հապա եթէ»-ի գիտական աշխատանոցներուն մէջ ալ ստեղծարար ոգի մը պիտի գտնէք։

Ուղղեկիցները՝ Անոյշ Մխսեան

Աշխատանոցին յատկութիւնը՝ Այս աշխատանոցը բոլորովին անվճար կը մատուցուի։ 


Տարիք՝ 8-12