Աշխատանոցին անունը՝  «Զրուցիկ» - (Ը) - Workshop H - Taller H - Atölye H - Atelier H

Ունակութիւններ՝ խօսիլ, լսել, զրուցել, արտայայտուիլ, գաղափար բաժնել


Աշխատանոցի ամփոփում ՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան  հրաւիրել` զրուցելու յայտնի  նիւթերու մասին ։ Բոլորովին հանկարծակի յառաջանալիք այս աշխաանոցը, բաց է նաեւ երեխային կողմէ առաջարկուած նիւթերու, որոնք առիթ չեն ունեցած արտայայտուելու եւ կամ կիսուելու իրենց առօրեայ կեանքին մէջ։

Մեր հիւրը պիտի ըլլայ իր հաճելի խօսակցութեամբ ՝ Արփէն Չինարը


Աշխատանոցի յատկութիւն՝ այս աշխատանոցը բոլորովին անվճար կը մատուցուի։


 Տարիք՝ 8-12

Նոր աշխատանոց՝ «զրուցիկ»

Եկո՛ւր քիչ մը մեր քովիկ

Ան ալ ըսելիք մը ունի նէ

Թո՛ղ ցատկէ գայ «հապա եթէ»


Թուականներ ՝ 

Ինչե՞ր պատահեցան

Մեր յիշատակները ներկայացուցինք,
իրենց աշխարհին հետ ծանօթացանք։
Հրամմեցէ՛ք մեր հաճելի երկխօսութիւնները վայելցէ՛ք։