«Հապա եթէ» ծրագիրը 8-12 տարեկան երեխաներու ուղղուած, առցանց ստեղծարար աշխատանոցներու շարք մըն է։ Մեր նպատակը՝ երեխաներուն համար ազատ վայր մը ստեղծել է, ուր անոնք կրնան արեւմտահայերէնով մտածել, ստեղծագործել, արտայայտուիլ եւ խաղալ։

Այս աշխատանոցներուն միջոցով, երեխաները աշխարհի չորս ծագերէն կ՚այցելեն
«հապա եթէ»-ներով լեցուն աշխարհ մը։


*February 2024

*Times are shown in London time.