«Հապա եթէ» ծրագիրը 8-12 տարեկան երեխաներու ուղղուած, առցանց ստեղծարար աշխատանոցներու շարք մըն է։ Մեր նպատակը՝ երեխաներուն համար ազատ վայր մը ստեղծել է, ուր անոնք կրնան արեւմտահայերէնով մտածել, ստեղծագործել, արտայայտուիլ եւ խաղալ։

Այս աշխատանոցներուն միջոցով, երեխաները աշխարհի չորս ծագերէն կ՚այցելեն
«հապա եթէ»-ներով լեցուն աշխարհ մը։Ինչե՞ր կան կայքէջին մէջ

*April 2024

*Ժամերը Լոնտոնի ժամով գրուած են։
*Times are shown in London time.

Աշխատանոցներուն ժամերը յարմար չե՞ն
Ո՞ր օրը աւելի յարմար պիտի ըլլար ձեզի, ո՞ր ժամերուն աւելի հաւանականութիւն կայ աշխատանոցի մը ձեր մասնակցութիւնը բերելը։ Իրար լսենք եւ ըստ այնմ որոշենք։
Այսպիսով «Հապա եթէ»-ն ոչ մէկ գաղութ զրկելով կը հասնի բոլորին։
Ձեզի կը հրաւիրենք այս հարցարանը լրացնելու։      ➡️
Ձեզի շուտով պիտի կապուինք։     

Արեւմտեան ախարհին
յատուկ աշխատանոցներ՝

Արեւմտեան աշխարհին յարմար այս աշխատանոցներուն կրնաս մէկ հատին կամ բոլորին արձանագրուիլ։ Տե՛ս թուականները եւ դիմումնագիրը ամբողջացնելով, մեզի լուր տուր թէ ո՛ր մէկուն պիտի մասնակցիս։

Click the buttons for more information about western world workshops.