ԻՆՉԵ՞Ր ՊԱՏԱՀԵՑԱՆ


Մեր Ա. շրջանի 5 տարբեր աշխատանոցներէն պզտիկ յիշատակներ ՝ 


Թուղթերը
ծալլեցինք,
փաթթեցինք,
կտրեցինք,
փակցուցինք...

Լրագիր 

տպեցինք 📰

Նկարները ուսումնասիրեցինք
Տարօն Մուրատեանին «17775» անուն գեղարուեսական աշխատանքը, «հապա եթէ»-ներու աշխարհին մէջ ծաղրանկարի մը վերածուեցաւ։  

Սիրեցի՞ք։Անդադար խաղացինք

           փիլիսոփայեցինք

Ուտելիքի մը մասին կրնա՞նք փիլիսոփայել։

Ինչո՞ւ չէ։

Մտածելու մասին ալ մտածեցինք։

Ինչո՞ւ չէ։

յանկարծաբանեցինք

Մեր յիշատակները ներկայացուցինք, անոնց աշխարհին հետ ծանօթացանք։

Հրամմեցէ՛ք մեր հաճելի երկխօսութիւններուն։ ➡️
Հապա՞ եթէ, մէկ մէկ բառ մը ըսելով խումբով յանկարծակի նամակ մը գրէինք։

Երբէք չէինք գիտեր  ինչ պիտի ուզեր ըսել այս նամակը։ Դեռ չենք գիտեր, բայց մենք շատ խնդացինք։

Ահաւասիկ փունչ մը յիշատակներ՝

Գծեցինք, վերմշակեցինք, ստեղծեցինք...

Անուշիկ պահեր՝

Ապրիլ 2023

Մայիս 2023

Յունիս 2023

Նոյեմբեր 2023