Աշխատանոցին անունը՝  «ծալլելով փաթթելով» - (ժ) - Workshop J - Taller J - Atölye J - Atelier J

Ունակութիւններ՝ գծել, զրուցել, ձեռային , գործակցիլ


Աշխատանոցի ամփոփում ՝ այս աշխատանոցին միջոցով պիտի յայտնաբերենք օրիկամիի աշխարհը։ Առարկայի մը եռատարածային ձեւ մը տալով նոր արժէք մը ստեղծելու ընթացքը միասին պիտի վայելենք։

Աշխատանոցի յատկութիւն՝ այս աշխատանոցը բոլորովին անվճար կը մատուցուի։

Ուղեկից ՝ Շուշան Փիլիպոսեան (Շուփիլ)


 Տարիք՝ 8-12

Թուականներ ՝ 

Ինչե՞ր պատահեցան