Աշխատանոցին անունը՝  «Հապա եթէ լրագիր» - (Թ) - Workshop I - Taller I - Atölye I - Atelier I

Ունակութիւններ՝ գրել, գծել, գաղափար բաժնել, կազմակերպուիլ, գործակցիլ


Աշխատանոցի ամփոփում ՝ այս աշխատանոցին մէջ մեր երեւակայութիւնը գործածելով պիտի ստեղծենք աշխարհ մը, որ ունի իր լուրերը, հարցերը, յայտարարութիւնները եւ ապրումները Հապա ինչպէ՞ս լուր կ՚ունենայիք այս բոլորէն, եթէ լրագիր մը չունենայինք։ Ահաւասիկ «Հապա եթէ լրագիրը»։

Աշխատանոցի յատկութիւն՝ այս աշխատանոցը բոլորովին անվճար կը մատուցուի։


 Տարիք՝ 8-12

Օր մը, աշխատանոցի մը ընթացքին, երբ Անիին, Բարինին, Սիրունին եւ Տէրունին հետ միասին էինք, կը զրուցէինք։ Նիւթէ նիւթ ցատկեցինք եւ նոր գաղափար մը ունեցանք։ Հապա եթէ լրագիրի աշխատանոց մը ունենայինք…


Ինչո՞ւ չէ։


Թուականներ ՝