Աշխատանոցին անունը՝  «Հապա եթէ շարժանկարը...» - Workshop F - Taller F - Atölye F - Atelier F

Ունակութիւններ՝   դիտել, մտածել, խօսիլ քննադատել, գաղափար բաժնել,  ուսումնասիրել

Աշխատանոցի ամփոփում ՝ այս աշխատանոցին միջոցաւ պիտի յայտնաբերենք շարժանկարի աշխարհը, նշելով սինէմային անցեալը եւ իր ձեւերը։ Հոս նաեւ պիտի գործածենք արեւմտահայերէնով առցանց մանկավարժական աղբիւրներ։ Այս աշխատանոցին նպատակն է դիտել ուրիշ աչքով մը, մտածել տեսողական աշխարհին եւ իր բաղադրիչներուն մասին։

Տարիք ՝  8-12