Աշխատանոցին անունը՝  «Հապա եթէ հէքեաթը...» - Workshop E - Taller E - Atölye E - Atelier E

Ունակութիւններ՝   խօսիլ, պատմել, մտածել, քննադատել, կապ հաստատել, վերստեղծել, ուսումնասիրել

Աշխատանոցի ամփոփում ՝ այս աշխատանոցին նպատակն է երեխան հրաւիրել պատմութիւն մը յօրինելու հանգրուաններուն մասին մտածելու, իր հանգրուանները ստեղծելու եւ ի վերջոյ յօրինուած պատմութիւնը ուսումնասիրելու։ Հո՛ս, ըստ փափաքի, կրնանք մեկնիլ յայտնի հին հէքեաթներէն, կամ ստեղծել բոլորովին նոր պատմութիւն մը։


Տարիք ՝  10-12